Tinnitus
Hvad er det for en lyd

Hvad betyder tinnitus?

Tinnitus er en betegnelse på et symptom, en beskrivelse på indre subjektive lydoplevelser.

Det betyder helt konkret, at for den enkelte person er tinnitus en oplevelse af lyd, en larmende fornemmelse som de kun selv kan høre, lokaliseret lige ved øret eller inde i hovedet. Altså en lyd der ikke er tilstede i rummet man befinder sig i.

Tinnitus kan opstå gradvist eller pludseligt, være høj eller lav, konstant eller uregelmæssigt og varierende i lydstyrke samt toner, det kan være på et øre eller begge, der er i bund og grund mange forskellige former og variationer.

Ofte nævnte eksempler på lyd: Mørk susen, pulserende brus fra et hav, konstant summen/brummen. Høje fløjtelyde, pibetoner, hyleri, ’ringen med klokker’ eller lignende, som altså ikke skyldes dine omgivelser.

Hvad skyldes tinnitus?

Når man hører, bevæger lydbølger sig gennem øregangen til mellemøret og det indre øre. Hårcellerne i det indre øre omdanner lydbølger til elektriske signaler der sendes til hjernen. Hjernen omsætter signalerne til mening, så man kan fortolke de lyde man hører. Lidt ligesom en morsekode der sendes afsted til en modtager.

Når hårceller beskadiges er det desværre permanent, de kan ikke hele af sig selv. Hørelsen bliver derfor dårligere jo flere man mister, da signalet forringes og hjernen modtager færre signaler at bearbejde. Tinnitus er derfor ofte forbundet med en hørenedsættelse, dog kan man også udvikle tinnitus uden nogen indlysende grund.

Det formodes tinnitus opstår ved, at hjernen forsøger at tilpasse sig til tabet af hårcellerne. Hjernen fejlfortolker det reducerede signal, hvilket fører til en opfattelse af lyd/tinnitus. Tinnitus er en mere udbredt lidelse end vi tror og kan have mange forskellige årsager.

Herunder nævnes de mest almindelige:

Uanset om du har en varierende, konstant eller midlertidig tinnitus, er det vigtigt at få undersøgt hørelsen! Ring gerne til Høreklar og få booket en tid.

Hvordan påvirker tinnitus hverdagen?

Oplevelsen af hvordan tinnitus konkret påvirker den enkelte, kan være meget forskelligt fra person til person. Tinnitus kan have mange former, det kan være alt fra høje, dybe og pulserende toner samt konstant, varierende og periodisk forbigående.

Uanset om din tinnitus er konstant samt gennemtrængende og dermed svær at ignorere, til en svag baggrundsstøj som man kan se bort fra og undertrykke. Så forstår vi godt, at det kan være meget forstyrrende igennem din hverdag.

Din tinnitus kan kræve hele din opmærksomhed og give et øget fokus med tanker og følelser. Dette kan derfor bidrage til, at tinnitussen virker endnu mere generende og kraftig.

Man kan blive stresset på grund af sin tinnitus! Hjernens reaktion på støjen kan blive fortolket som noget skadeligt (en trussel) for dit velvære, såfremt den får for meget fokus.

Forbedrer høreapparater tinnitus?

Er din tinnitus forbundet med nedsat hørelse, kan et høreapparat være et godt hjælpemiddel, da det kan være med til at lindre generne.

Høreapparater kan gå ind og forstærke de naturlige lyde, som kommer fra dine omgivelser. Dermed kan du bedre fokusere på disse frem for din tinnitus.

Det ofte være en hjælp, at flytte fokus fra sin tinnitus til en anden ekstern lyd. Dette bliver kaldt for maskering af tinnitus og henviser til, at du maskerer den pibende lyd med noget andet. Det er netop dette, høreapparaterne kan hjælpe til.

I høreapparater er der ligeledes i mange modeller specielle tinnitus programmer der kan aktiveres. Disse kan man gøre brug af i løbet af dagen for at aflaste.

Råd som både kan lette og forebygge tinnitus

En hørespecialist fra Høreklar kan hjælpe med at rådgive, samt lægge en individuel ’behandlingsplan’ der passer til dine behov. Herved kan vi finde frem til, hvad der kan tage din opmærksomhed væk fra tinnitus, måden du tænker og reagerer på, så du bedre kan håndtere den og give lindring.

Du kan lære at forstå samt få kontrol over din tinnitus, så den ikke tager kontrol over dig.

Med tiden kan din tinnitus derfor blive mindre mærkbar og du kan få det bedre. Det kan være nødvendigt at forsøge med forskellige tilgangs kombinationer, før man finder frem til hvad der virker bedst for dig.

At lette tinnitus:

At forebygge tinnitus:

Kontakt høreklar med henblik på:
En høreprøve for at afhjælpe tinnitus samt hørenedsættelse, med høreapparater.
Aftryk af dine ører til formstøbte høreværn, for at beskytte din hørelse fremadrettet.