Skelneevne

Hvad betyder nedsat skelneevne?

Når skelneevnen er nedsat, er det svært at skelne ordlyde fra hinanden. Det betyder, at selvom lyden virker høj nok, er den muligvis ikke tydelig nok. Manopleverattalelydeneflydersammen. Dette gør det vanskeligt at følge med i fx samtalen til familiearrangementer med mange mennesker tilstede, der taler på kryds og tværs. Dette kan være en udfordring selv på tomandshånd, såfremt talen går for hurtigt.

Hvordan påvirker nedsat skelneevne hverdagen?

Personer med høretab og deres pårørende kan opleve, at nedsat skelneevne medfører social isolation, konflikter og frustrationer. Det er helt almindelige oplevelser, fordi nedsat skelneevne vanskeliggør samtale. Dette skyldes, at detaljerne udviskes, samt det er svært at forstå sammenhængen mellem ordene. Talemåden med, at der bliver stillet et spørgsmål i øst, men svaret lander i vest, lyder sikkert bekendt. Personen gætter utrolig meget på ’hullerne’ af hvad der ikke er tydeligt og bruger meget energi på dette.

Hvad skyldes nedsat skelneevne?

Hårcellerne i øresneglen omformer lydene til nervesignaler, der sendes til hjernen. Ligesom en ’morsekode’ der sendes afsted. I hjernen bliver lyden fortolket og forstået. Nedsat skelneevne skyldes, at hårcellerne i øresneglen er beskadigede og derfor sender upræcise signaler til hjernen ’halve morsekode signaler’. Derfor misfortolkes lyden. Man kan have nedsat skelneevne på et, eller begge ører.

Hvis man som høreapparatbruger oplever problemer, som kan skyldes nedsat skelneevne, kan det være nærliggende at tro, at høreapparaterne:

Forbedrer høreapparater skelneevnen?

Vi understreger, at høreapparater ikke kan forbedre skelneevnen. Derimod hjælper de med at udnytte den hørelse der er tilbage, bedst muligt. En mistet evne kan ikke gives tilbage og mere lyd er ikke nødvendigvis lig bedre hørelse, når det er forståelsen af lyden mangler.

Der forskes intensivt i at udvikle høreapparater, der understøtter den tilbageværende hørelse bedst muligt, til gavn for både høreapparatsbrugere og pårørende. I de avancerede høreapparater, fås en effektiv støjreduktion samt genkendelse af lydmiljøer og reduktion af lyttebesvær, taleunderstøttelse.

Råd, som kan lette hverdagen med nedsat skelneevne – både for dig og dine pårørende.

Det hjælper ikke at råbe, det gør blot lyden mere utydelig.

Hos Høreklar tester vi din taleforståelse under en høreprøve når vi besøger dig.

Vores arbejde med din hørelse og dine høreapparater har et enkelt formål: At optimere effekten samt skabe et naturligt og harmonisk lydbillede samtidig med at din taleforståelse maksimeres.