Helbredskort/Helbredstillæg

I nogle tilfælde, kan du få dækket op til 85% af egenbetalingen, når du køber nye høreapparater. Såfremt du er berettiget til, eller allerede modtager et årligt helbredskort. Dette helbredstillægs præcise %-sats udregnes af Udbetaling Danmark, det er dem der fastsætter din personlige tillægsprocent, som er blevet vurderet ud fra dine egne personlige formueoplysninger. Du søger om dette via Borgerservice i din egen kommune.

Hvad skal du være opmærksom på:

Hvordan søger jeg dette:

 • Det er hos din kommune du søger om helbredskortet
 • Du går ind via borger.dk – der skal du søge om at modtage dit helbredskort.

Her kan du få op til 85% i tillæg, alt efter din formue.

 • Er det svært online, kan du ringe til borgerservice og bede dem sende en ansøgning med posten.

Hvad er en likvid formue:

Din likvide formue opgøres hvert år den 1. januar.

Når man skal opgøre din formue, kigger man på:

 • Hvor meget du har stående på din bankkonto.
 • Hvad du har af kontanter (kontant beholdning).
 • Værdien af aktier, obligationer, investeringsbeviser og andre værdipapirer.
 • Om du har en kassekredit med sikkerhed i fast ejendom.
 • Det kaldes samlet din likvide formue.

Dette tæller IKKE med i din likvide formue:

 • Almindelig kassekredit, som ikke har sikkerhed i fast ejendom.
 • Fast ejendom.
 • Bil, campingvogn m.v.
 • Ting du ejer, for eksempel et værdifuldt arvestykke.
 • Erstatning for ulykke eller sygdom.
 • Opsparing hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond, arbejdsmarkedspension, aldersopsparing og lignende pensionsordninger.